Υπεραστικά ΚΤΕΛ Μεσσηνίας

Τέρμα Αρτέμιδος έναντι Κεντρικής Αγοράς, 24100, Καλαμάτα
Πληροφορίες - Εκδοτήρια Καλαμάτας: 27210-28581
Αποθήκη Δεμάτων Καλαμάτας: 27210-2642
Εκδοτήρια Αθηνών: 210-5233810, 210-5134293
Αποθήκη δεμάτων Αθηνών: 210-5134273
Εκδοτήρια Πάτρας: 2610-623888