ΣΠΕΤΣΕΣ-ΥΔΡΑ 31/05/2014-01/06/2014

Περιεχόμενο προσφοράς: 

   ΔΙΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΛΑ ΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΤΑ  75 ΕΥΡΩ!!!

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΡΩΙΝΟ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ  ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ!!! ΤΕΛΕΥΤΑΕΣ ΘΕΣΕΙΣ !!!

ΠΛΗΡΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ