Έπιπλα Γενικά

2
Νέδοντος 86, Καλαμάτα 241 00
Τηλέφωνο
2721093755
3
Αγίου Παντελεήμονος, Ασπρόχωμα Μεσσηνίας
Τηλέφωνο
2721099665
4
Αναγνωσταρά 7, Καλαμάτα, Αναγνωσταρά 11, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721025859, 2721400784
5
Αγίου Νικολάου 5 Καλαμάτα 241 00 , Αγίου Νικολάου 15 Καλαμάτα 241 00
Τηλέφωνο
2721026102