Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά

Λεωφ. Αθηνών ('Εναντι Καρέλια), Ασπρόχωμα, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721069484