Δωρεάν η πρώτη αξιολόγηση

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Χρησιμοποιείται ένα ευρύ φάσμα διεθνών δοκιμασμένων και αναγνωρισμένων ψυχομετρικών εργαλείων και ερωτηματολογίων, με αξιοπιστία και εγκυρότητα, μεταφρασμένα και προσαρμοσμένα στα ελληνικά και σταθμισμένα στον ελληνικό πληθυσμό. Η διαχείριση των δεδομένων και των πληροφοριών είναι απόρρητη και λειτουργεί με την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

                                                    ψυχομετρικά εργαλεία

  • ΑνΟμιλο 4 (Τεστ ΑΝΙχνευσης διαταραχών ΟΜΙλίας και ΛΟγου για παιδιά 4 χρονών)
  • Δοκιμασία Φωνητικής Και Φωνολογικής Εξέλιξης του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπεδικών (Αρθωτικό-Φωνολογικό Τεστ)
  • Εικόνες Δράσης (Δοκιμασία Πληροφοριακής και Γραμματικής Επάρκειας)
  • Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου
  • ΜΕΤΑΦΩΝ Τεστ (Τεστ Μεταφωνολογικής Ανάπτυξης και Αναγνωστικής Ετοιμότητας ως προς τη Φωνολογική Επίγνωση) 
  • ΛΑΜΔΑ  Τεστ (Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών)
  • Σειρά Τεστ για τη Διάγνωση της Δυσλεξίας
  • Κλίμακα Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας
  • Χορήγηση και Βαθμολόγηση της Διαγνωστικής Εξέτασης της Βοστώνης για την Αφασία-Συνοπτική Μορφή
  • Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ IV