Λογοπεδικοί - Λογοθεραπευτές

1
Νέδοντος 102, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721304808
6
Τριών Ναυάρχων 4, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
6974467836
8
Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
6984721348
Ψαρών & Αριστείδου 1, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721097614
Φραντζή 18 & Αριστομένους, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2721020466
Πάροδος Φαρών & Ρουμελιώτη 103, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2721401693
Νέδοντος 75, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2721022462
Δαμοφώντος 11, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
6984095812