Δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση όλο τον Σεπτέμβριο

Περιεχόμενο προσφοράς: 

Προσφέρεται δωρεάν λογοθεραπευτική αξιολόγηση λόγου-ομιλίας για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο