Γαστρεντερολόγοι

1
Μητροπέτροβας 7-9, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2
Μητροπέτροβα 7-9, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
3
Νέδοντος & Μητροπέτροβα 1, Καλαμάτα
Τηλέφωνο