Παθολόγοι

1
Αριστοδήμου 70, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
2
Μεγάλου Αλεξάνδρου 5, Γαργαλιάνοι
Τηλέφωνο
3
Αριστομένους 67, Καλαμάτα
Τηλέφωνο
4
Μητροπέτροβα 4, Καλαμάτα 241 00
Τηλέφωνο
5
Μέγαρον Τριανόν, Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας, Είσοδος απο Ψάλτη 1
Τηλέφωνο
6
Μητροπέτροβα 4, Καλαμάτα, Μεσσηνία
Τηλέφωνο