Ξενοδοχεία

1
Καλό Νερό, Ακρογιάλι, Κυπαρισσία, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2761071345, 2761071361, 2761071371
2
Άγιος Ανδρέας, Λογγά, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2725031396
3
Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Πύλος, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2723022780, 2723022784
4
Παραλία Αγίου Κωνσταντίνου, Μεσσήνη
Τηλέφωνο
2722025077
6
Παραλία Στούπα, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2721064080, 2721064090
7
Τσαμαδού 3, Πύλος, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2723022751
9
Καλό Νερό, Κυπαρισσία, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2761072561
Νικολάου Σπέντζα και Μεταξά, Μαραθόπολη, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2763061145
Καρδαμύλη, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2721073777, 2721073778
Πύλος, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2723022980
Λιμάνι Κυπαρισσίας, Κυπαρισσία
Τηλέφωνο
2761024492, 2761024493
Ρενέ Πυω 4, Πύλος, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2723022518, 2723022575
Άγιος Νικόλαος, Δυτική Μάνη, Μεσσηνία
Τηλέφωνο
2721079003

Σελίδες