Τεχνικός Έλεγχος Αυτοκινήτων (ΚΤΕΟ)

1
6ο Χλμ. Καλαμάτας - Μεσσηνίας, Ασπρόχωμα, Καλαμάτα
Τηλέφωνο